Spoľahlivé riešenia pre každý priemysel

1730 Mill Pack, 1730SC