Spoľahlivé riešenia pre každý priemysel

195 Tesniaca doska pre všeobecné použitie