Spoľahlivé riešenia pre každý priemysel

199 Tesniaca doska z expandovaného grafitu jadrovej kvality