Spoľahlivé riešenia pre každý priemysel

459 Tesniaca doska z expandovaného grafitu s niklovou fóliou a Mo2S