Spoľahlivé riešenia pre každý priemysel

Duragraf T Tesniaca doska z expandovaného grafitu s tangenciálnou fóliou