Spoľahlivé riešenia pre každý priemysel

Tlaková bandáž DB WS Ultra na opravu prasklín potrubia