Spoľahlivé riešenia pre každý priemysel

Opravy a servis všetkých typov mechanických upchávok, tlakové skúšky